Dự án Texthong Quảng Ninh

27/09/2021
DỰ ÁN NHÀ MÁY TEXHONG QUẢNG NINH
Nội dung
• Hàng nhập: Bông nguyên liệu, thiết bị máy móc, phụ tùng thay thế.
• Hàng xuất: Xuất vải sợi, quần áo thành phẩm.
• Sản lượng trung bình 4000 Teus / năm.

 
Ảnh: Đội ngũ xe và nhân lực phục vụ dự án Texthong

Liên hệ Trụ sở chính:

Long Sơn, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
+84 2393 864858 /  +84 2393 864859
info@ppl.com.vn

Bình luận