Dự án Formosa

01/10/2022

PPL đảm nhận việc vận chuyển kiện hàng STST thiết bị trao đổi nhiệt lô Coke của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. 
 

Kích thước: 11.8m x 4m x 4.4m

Khối lượng: 95 tấn

Tuyến đường vận chuyển: Từ cảng Hải Phòng đến Nhà máy Formosa Hà Tĩnh. 

Nội dung

Bình luận