Dự án HRSG 4 modules

07/01/2022
  • Tên dự án: Load-out Load-in HRSG modules

  • Công việc: Vận chuyển và hạ thủy 4 modules

  • Khối lượng mỗi kiện: Gần 600 tấn

  • Kích thước mỗi kiện: 17m x 8,6m x 25m

  • Lộ trình: Cảng Đông Xuyên - Cảng Shipyard

  • Thời gian vận chuyển: 24/12/2021 - 30/12/2021
Nội dung

 

Công ty TNHH MTV Thương Mại và Tiếp Vận Bảo Tín (PPL) đã vận chuyển và hạ thủy thành công 4 modules thuộc dự án HRSG từ cảng Đông Xuyên đến cảng Shipyard trong điều kiện hết sức khó khăn về khí hậu và các chướng ngại vật.

Nhưng 4 modules vẫn được vận chuyển đến nơi an toàn, điều này càng chứng tỏ năng lực vận chuyển PPL trong lĩnh vực logistics nói chung và đặc biệt là trong lĩnh vực mặt hàng siêu trường siêu trọng.

Để vận chuyển và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 4 modules, các chuyên gia và nhân viên PPL đã lên phương án kỹ lưỡng, tính toán các thông số kỹ thuật, và quan trọng nhất là theo dõi mực nước cân bằng xà lan với mực nước bên ngoài lúc hạ thủy các khối hàng xuống xà lan.

Khi bắt đầu thì PPL phải làm việc với các bên như bên chế tạo máy, giám định hàng hải để khảo sát đồng thời sử dụng thiết bị mooc thủy lực tự hành SPMT. 

Việc sử dụng thiết bị mooc thủy lực tự hành SPMT để đưa các khối modules từ cầu cảng xuống sà lan sắp xếp theo đúng thứ tự và sau đó đưa lại từ sà lan lên cầu cảng được diễn ra thông suốt, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

Ngoài ra, PPL còn lắp đặt thiết bị theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước thủy triều lên xuống tại cả 2 khu vực cảng Đông Xuyên và cảng Shipyard để có thể chủ động nắm bắt mực nước biển trong quá trình tiến hành thực hiện.

Qua các dự án mà PPL thực hiện có thể ngày càng khẳng định vị thế, năng lực của mình trong lĩnh vực Logistics mặt hàng siêu trường siêu trọng.

Bình luận