TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG KHẢO SÁT HÀNG HẢI

TUYỂN DỤNG KHẢO SÁT HÀNG HẢI

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT KHAI THÁC

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT KHAI THÁC

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG VỤ PHÁP CHẾ

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG VỤ PHÁP CHẾ

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHỦ TỊCH HĐQT

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHỦ TỊCH HĐQT

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
Tuyển dụng nhân viên Sale Logistics

Tuyển dụng nhân viên Sale Logistics

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. 
Xem thêm
Tuyển dụng nhân viên pháp lý

Tuyển dụng nhân viên pháp lý

0 Comments
Hiện tại, công ty TNHH Một Thành viên Thương Mại Và Tiếp Vận Bảo Tín (PPL) có nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho vị trí sau:
Xem thêm
Tuyển dụng Giao Nhận Hiện Trường

Tuyển dụng Giao Nhận Hiện Trường

0 Comments
Hiện tại, công ty TNHH Một Thành viên Thương Mại Và Tiếp Vận Bảo Tín (PPL) có nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho vị trí sau:
Xem thêm