BẢN TIN TUYỂN DỤNG KHỐI KỸ THUẬT THÁNG 2/2024

BẢN TIN TUYỂN DỤNG KHỐI KỸ THUẬT THÁNG 2/2024

0 Comments
Trong nhịp độ phát triển không ngừng của ngành vận tải và logistics, PPL tự hào là doanh nghiệp hàng đầu, với bề dày thành tích ấn tượng và vị thế vững chắc trong lĩnh vực vận chuyển Siêu trường Siêu trọng tại Việt Nam. Chúng tôi không ngừng mở rộng quy mô và cải tiến dịch vụ, hướng đến mục tiêu vươn xa trên trường quốc tế.
Xem thêm
BẢN TIN TUYỂN DỤNG BAN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC THÁNG 2/2024

BẢN TIN TUYỂN DỤNG BAN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC THÁNG 2/2024

0 Comments
Trải qua hành trình 10 năm phát triển, PPL đã từng bước ghi dấu trong lĩnh vực vận tải logistics, vươn lên là một trong những Công ty dẫn đầu về việc thực hiện các dự án Siêu trường Siêu trọng lớn tại Việt Nam.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CS TIẾNG TRUNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CS TIẾNG TRUNG

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ ĐỘI HÀNG NẶNG (HCM)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ ĐỘI HÀNG NẶNG (HCM)

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CS (HÀ TĨNH)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CS (HÀ TĨNH)

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT KHAI THÁC

TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT KHAI THÁC

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

TUYỂN DỤNG KHẢI SÁT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT (KHẢO SÁT DỰ ÁN)

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG KHẢO SÁT HÀNG HẢI

TUYỂN DỤNG KHẢO SÁT HÀNG HẢI

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT KHAI THÁC

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT KHAI THÁC

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

0 Comments
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (gọi tắt là “PPL”) là công ty hàng đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng Siêu trường siêu trọng tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Xem thêm