Dự án Nhà máy Điện rác Bắc Ninh

03/10/2022

PPL đảm nhận công việc rút ruột 4 container Flatrack và vận chuyển hàng đến Nhà máy Điện rác Bắc Ninh.

- Khối lượng kiện hàng: 91 tấn, 400 m3

- Tuyến đường vận chuyển: từ cảng Hải Phòng đến Nhà máy Điện rác Bắc Ninh (thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)

Nội dung

Bình luận