Nhà máy Xi măng Thành Thắng

29/10/2021
Nội dung
Tiếp nhận vận chuyển thiết bị, máy móc từ cảng Hải Phòng - Vận chuyển bằng sà lan tới cảng sông tại Hà Nam - Vận chuyển đường bộ từ cảng sông tới công trường nhà máy
Loại hàng: Máy móc, Thiết bị
Sản lượng: 30.000 FT
Lô hàng: 5 shipment

Bình luận