Dự án Barossa-Singapore (Shipment 2)

03/03/2023

Dự án Barossa - Singapore giai đoạn 2 được PPL đảm nhận thực hiện. Thời gian diễn ra dự án từ ngày 23/02/2023 đến ngày 01/03/2023. 

Nội dung

Trong giai đoạn này, 2 kiện hàng 6702A và 6702B được PPL vận chuyển từ cảng Vina-Offshore đến cảng Đông Xuyên và hạ thủy. Để tiến hành vận chuyển và hạ thủy 2 kiện hàng, một số công việc đã được PPL thực hiện gồm:

- Tập kết nhân lực và phương tiện thiết bị tại cảng.

- Sà lan cập cảng, điều chỉnh và mooring sà lan vào cầu cảng.

- Lắp đặt bơm, ống… theo phương án và tiến hành pre-ballast cho loadout.

- Bố trí chân đế trên sà lan; tập kết trailer; ghép rơ mooc.

- Di chuyển trailer vào vị trí kiện hàng và tiến hành buộc kiện hàng vào trailer.

- Nâng thử và di dời kiện hàng từ cảng Vina-Offshore đến cảng Đông Xuyên.

- Kiểm tra hoạt động bơm.

- Trailer di chuyển kiện hàng đến vị trí loadout và loadout kiện hàng lên sà lan.

Mọi công tác vận chuyển và hạ thủy 2 kiện hàng đã được hoàn thành trong ngày 01/03/2023. Trong thời gian tới, PPL sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tiến độ của dự án Barossa-Singapore.

Bình luận