Dự án Formosa Hà Tĩnh

27/09/2021
DỰ ÁN FORMOSA HÀ TĨNH
Nội dung
Những thành tự đạt được cho dự án Formosa Hà Tĩnh:
• Thông quan và Vận chuyển thiết bị thi công dự án với khối lượng hàng hoá lên đến trên 1.500.000 FT & 10.000 teus container.
• Sản lượng tờ khai thông quan trung bình hàng năm: 1500 tờ khai / năm.
• Sản lượng vận chuyển hàng container trung bình hàng năm: 3500 Teus / năm.
• Sản lượng vận chuyển hàng máy, móc thiết bị rời trung bình hàng năm: 10.000 FT / năm
• Sản lượng vận chuyển hàng LCL trung bình hàng năm: 20 MT / năm.
• Sản lượng vận chuyển hàng Air trung bình hàng năm: 50 MT / năm.
 

Liên hệ Trụ sở chính:
 Long Sơn, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
+84 2393 864858 /  +84 2393 864859
 info@ppl.com.vn
 www.ppl.com.vn

 

Bình luận