Dự án Barossa-Singapore (Shipment 3)

10/05/2023

Công ty TNHH MTV Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín (PPL) tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Borossa-Singapore giai đoạn 03 từ ngày 26/04/2023 đến ngày 01/05/2023.

Nội dung

Ở giai đoạn 3, PPL triển khai thực hiện vận chuyển và hạ thủy 2 kiện hàng 6703A và 6703B từ cảng Vina-Offshore đến cảng Đông Xuyên. Nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm của các kỹ sư, đội ngũ kỹ thuật viên và hệ thống máy móc, xe chuyên dụng, PPL đã thành công hoàn thành việc vận chuyển và hạ thủy 2 kiện hàng. Dự án Borossa-Singapore giai đoạn 3 được PPL hoàn thành vào ngày 01/05/2023. 

Bình luận