Dự án Nậm Sam 3

07/10/2022

Ở dự án Nậm Sam 3, đối tác của PPL là Công ty Cổ phần SCI E&C. PPL phụ trách làm thủ tục hải quan và vận chuyển hàng rời từ Việt Nam sang Lào.

  • Khối lượng kiện hàng: 23 tấn

  • Tuyến đường vận chuyển: từ Hà Nội và Bắc Ninh đi đến công trường Nhà máy Thủy điện Nậm Sam 3 (tỉnh Houphanh, Lào). 

Nội dung

Bình luận