Dự án Formosa Nhơn Trạch

01/04/2022

Tiếp nối sự tin tưởng từ dự án gang-thép Formosa Hà Tĩnh, PPL tiếp tục được hợp tác là đối tác vận chuyển thường xuyên với Formosa Nhơn Trạch.

Nội dung

Tuyến đường vận chuyển: Từ cảng Cát Lái về Nhơn Trạch (Đồng Nai)

Trang thiết bị và phương tiện vận chuyển được sử dụng trong quá trình vận chuyển gồm:

- 18 đầu kéo container (8 mooc sàn và 10 mooc xương)

- Sà lan (mỗi sà lan chịu tải từ 50-100 containers).

Công suất vận chuyển: 50 - 60 containers/ngày (1 tháng trung bình 1500 container).

Bình luận