Dự án Điện gió Đắk Lắk trong tháng 10/2022

01/12/2022
Dự án điện gió Đắk Lắk vận chuyển thành công 6 Hub từ Cảng Cam Ranh và 3 bộ cánh từ cảng Bason đến công trường dự án Đắk Lắk trong tháng 10. Trong đó, kiện hạng hub: 4.74 x 4.28 x 3.84 m , 30.31 tấn và kiện hàng cánh: 69.2 x 3.92 x 3.56 m, 17.24 tấn
Nội dung

Bình luận