QC08 crane relocation project at Tan Vu Port, Hai Phong

28/11/2021
Nhằm nâng cao năng lực phương tiện xếp dỡ, đáp ứng yêu cầu của các hãng tàu container, tăng khả năng cạnh tranh xếp dỡ các container của cảng ở khu vực phía Bắc.
Các kỹ sư của công ty TNHH MTV Thương Mại và Tiếp vận Bảo Tín (PPL) đã hoàn thành việc nâng và vận chuyển cầu QC08 dàn cầu trục hiện đại nặng gần hàng trăm tấn tại cảng Tân Vũ.
Quick view
Project works:
  • Damaged crane leg reinforcement
  • Carrying out the construction of a crane storage platform in the temporary yard
  • Assemble trailers according to configuration and install girder systems on trailers at the yard
  • Remove obstacles and line the wheels
  • Lifting jack and removing crane legs
  • Wreck dam + Steel plate lining
  • Put the trailer in the receiving location
  • Increase the tie tie
  • Lifting and transporting

Comments