Sóc Trăng: Kêu gọi đầu tư 5 dự án điện gió ngoài khơi

29/04/2022

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng công bố có 5 dự án điện gió ngoài khơi với quy mô công suất từ 200-1.000MW nằm trong Danh mục sự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh này.

Nội dung

Cụ thể, 5 dự án điện gió ngoài khơi mà tỉnh Sóc Trăng kêu gọi đầu tư là: 

- Dự án điện gió ngoài khơi Cù Lao Dung với quy mô 500MW tại khu vực biển Cù Lao Dung;

- Dự án điện gió ngoài khơi xã Vĩnh Tân công suất 200MW tại khu vực biển xã Vĩnh Tân, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu;

- Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Hải với quy mô 800MW tại khu vực biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu;

- Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Châu 1 quy mô 260MW tại khu vực biển Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu;

- Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Châu 2 quy mô 1.000MW tại khu vực biển phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Hình ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng sẽ áp dụng một số chính cách ưu đãi đầu tư dự án năng lượng tái tạo. Cụ thể, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.

Trường hợp đầu tư mới đáp ứng tiêu chí dự án xã hội hóa thì được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động dự án. 

Thời gian miễn, giảm: miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đươc ưu đãi tiền thuê đất: miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian thuê. Cùng với đó là ưu đãi về thuế nhập khẩu: miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

Miễn thuế trong thời hạn 5 năm (kể từ khi bắt đầu sản xuất) đối với nguyên liệu vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, phải nhập khẩu để sản xuất.

Bình luận