DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC BẮC NINH


PPL thực hiện dự án rút ruột 4 container Flatrack và vận chuyển hàng đến Nhà máy Điện rác Bắc Ninh. 

Khối lượng kiện hàng hơn 91 tấn với kích thước 400 m3 được vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến Nhà máy Điện rác Bắc Ninh (thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Các video khác