DỰ ÁN FORMOSA

Dự án Formosa với Quý đối tác là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. PPL đã đảm nhận vận chuyển kiện hàng STST thiết bị trao đổi nhiệt lô Coke.
Kiện hàng có kích thước 11.8m x 4m x 4.4m và khối lượng 95 tấn. Tuyến đường vận chuyển của kiện hàng từ cảng Hải Phòng đến Nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Các video khác