DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐẮK LẮK

Dự án Điện gió Đắk Lắk với các nhà máy điện gió: Nhà máy Điện gió Cư Né 1-2 và Nhà máy Điện gió Krông Buk 1-2. Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng tái tạo Cư Né và Công ty TNHH Đầu tư và Năng lượng mới KrongBuk ủy quyền cho PPL đảm nhận thực hiện việc vận chuyển và làm thủ tục thông quan cho kiện hàng.

Các video khác