Quảng Trị xem xét rót 175.000 tỷ đồng vào xây dựng trung tâm năng lượng

14/09/2022
Tại buổi làm việc vào ngày 12/09/2022 vừa qua với UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 và các đối tác đề xuất tỉnh cho phép được khảo sát nghiên cứu địa điểm đầu tư Dự án Trung tâm Hydro xanh với tổng mức đầu tư 175.000 tỷ đồng.
Nội dung

Theo Công thông tin điện tử Quảng Trị, ngày 12/09/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Hà Sỹ Đồng có buổi làm việc với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 và các đối tác về đề xuất, nghiên cứu Trung tâm Hydro xanh tại Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư đề xuất tỉnh xem xét chấp thuận cho nhà đầ tư khảo sát nghiên cứu địa điểm đầu tư Dự án Trung tâm Hydro xanh Hải Lăng gồm: Các nhà máy điện mặt trời, điện gió; nhà máy sản xuất H2/NH3 dự kiến tại Khu kinh tế Đông Nam với diện tích khoảng 40ha.

Ảnh minh họa

Các nhà đầu tư mong muốn tỉnh xem xét giới thiệu thêm một số vị trí, địa điểm thuận lợi khác căn cứ theo tiêu chí lựa chọn địa điểm đã nêu trong báo cáo, đặc biệt là các vùng đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có thể kết hợp điện mặt trời để khảo sát và đề xuất vị trí phù hợp nhất, cũng như dự phòng mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh đó, các đối tác hy vọng tỉnh Quảng trị có thể xem xét hỗ trợ và có các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư theo quy định đối với các dự án năng lượng xanh và sạch, xem xét báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Buổi làm việc UBND tỉnh Quảng Trị với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 và các đối tác (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Theo đó, dự kiên quy mô công suất các nhà máy thuộc Dự án Trung tâm Hydro xanh Hải Lăng gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: quy mô công suất điện mặt trời là 700 MWp, 300 MW điện gió và 193.000 tấn NH2/năm.

- Giai đoạn 2: 1.800 MWp điện mặt trời, 700 MW điện gió và 465.000 tấn NH2/năm.

- Giai đoạn 3: 1.800 MWp điện mặt trời, 700 MW điện gió và 82.000 tấn H2 lỏng/năm.

Dự kiến tổng mức đầu tư 3 giai đoạn hơn 175.600 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 31.300 tỷ đồng. 

Việc kết hợp phát triển năng lượng tái tạo với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hoặc chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sẽ góp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tạo cơ hội việc làm, phát triển giao thông cại chỗ, cải thiện cơ sở hạ tầng cho cộng đồng dân cư…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết: đề xuất xây dựng Trung tâm Hydro xanh của các nhà đầu tư phù hợp với chủ trương phát triển tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung cũng như các điều kiện đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai các bước tiếp theo, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị nhà đàu tư tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và có báo cáo cụ thể để tỉnh xem xét cấp chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Về phía tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách ưu đãi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, địa phương cần tiếp tục đồng hành, quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết trong quá trình tìm hiểu, khảo sát thực hiện dự án theo đúng quy định.

Bình luận