Quảng Nam mở rộng quy hoạch Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải

13/09/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi, ranh giới và cơ cấu các phân khu chức năng quy hoạch Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải. Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải đã khai thác giai đoạn 1 là 50 ha, giai đoạn 2 sẽ khai thác 50 ha vào năm 2022 - 2023.

Nội dung

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản về chủ trương điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi, ranh giới và cơ cấu các phân khu chức năng quy hoạch Khu cảng, logistcs và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải.

Quảng Nam mở rộng quy hoạch Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải

Đồng thời, yêu cầu Ban Quảng lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định và đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ rướng phê duyệt; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; QUy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt, cũng như các quy hoạch, quy định của pháp luật khác liên quan.

Ngoài ra, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp chủ trì, cùng với SỞ KH&ĐT, Sở TN&MT, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai và các hồ sơ, thủ tục khác liên quan theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải được đưa vào hoạt động từ năm 2014 với diện tích 142 ha, trong đó diện tích đã khai thác giai đoạn 1 là 50ha, giai đoạn 2 sẽ khai thác 50ha vào năm 2022-2023.

Trong đó, hồi tháng 3 năm nay, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về Đề án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa, Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch dự án thuộc địa giới hành chính xã Tam Hòa, huyện Núi Thành. Ranh giới phía Đông Bắc giáp sông Trường Giáng, phía Đông Nam và Tây Nam giáo vịnh An Hòa, phía Tây Bắc giáp đường Võ Chí Công và vệt đất định hướng quy hoạch rừng phòng hộ. Diện tích lập quy hoạch hơn 751ha.

Về tính chất, khu phi thuế quan sẽ là đầu mối giao thông gắn với cảng biển; là trung tâm thương mại tự do; công nghiệp và công nghệ cao; dịch vụ hậu cần, hỗ trợ, logistics, khu nghiên cứu và chuyển giao công nghiệ; là khu vực cuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hóa quốc tế…

Bình luận