Đề xuất Hải Phòng miễn phí hạ tầng cảng biển với hàng hoá thuỷ nội địa

29/07/2022
Năm hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải đường thuỷ nội địa gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA); Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA); Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (VNSC), Hội Vận tải thuỷ nội địa Việt Nam và Hiệp hội chủ tàu Việt Nam (VSA) đã gửi văn bản kiến nghị lên UBND thành phố Hải Phòng về đề xuất không thu phí hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hoá vận tải bằng đường thuỷ nội địa.
Nội dung

Theo các Hiệp hội, việc nộp phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ liên quan có hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng, làm hạn chế năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế và làm tăng chi phí logistics đang ở mức cao.

Nhất là đối với hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy sử dụng đường thủy nội địa - phương thức đang được Nhà nước khuyến khích phát triển.

Các Hiệp hội cho rằng, việc thu phí trên đã diễn ra hơn 6 năm nay, tương ứng với mức trung bình mỗi năm thu được 1.500 tỷ đồng, gấp ba lần số tiền Nhà nước đầu tư cho duy tu bảo dưỡng đường thủy nội địa.

Dẫn số thu của Hải Phòng từ khoản phí này với phương thức vận tải thủy nội địa lần lượt là 59,8 tỷ đồng, 51,3 tỷ đồng, 57,1 tỷ đồng, 64 tỷ đồng và 66 tỷ đồng qua các năm từ 2017-2021, các Hiệp hội đánh giá: “Số thu này là quá nhỏ so với nguồn thu trung bình 1.500 tỷ đồng/năm của Hải Phòng, nhưng lại rất lớn và có ý nghĩa đối với ngành vận tải thủy nội địa, ngành góp phần hiệu quả vào việc chuyển đổi cơ cấu vận tải, giảm tải cho vận tải đường độ đi và đến Hải Phòng, giảm khí thải ô nhiễm môi trường và giảm tai nạn giao thông đường bộ đang ở mức báo động”.

Do đó, các Hiệp hội đặt vấn đề “đối tượng áp dụng đã đúng và phù hợp hay chưa đối với vận tải đường thủy nội địa?”.

Bởi lẽ, từ thực tế cho thấy, việc TP. Hải Phòng thu phí cơ sở hạ tầng đã làm giảm sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển, mất lợi thế là cảng biển trung chuyển của khu vực. Trước khi thu phí, từ năm 2012-2017, tốc độ tăng trưởng hàng năm sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng đạt 7,8%/năm, Quảng Ninh đạt 3,5%/năm. Sau khi thu phí từ năm 2017-2020, tăng trưởng hàng thông qua cảng biển Hải Phòng bị giảm một nửa, chỉ còn 3,9%/năm, trong khi đó cảng biển Quảng Ninh tăng hơn 4 lần đạt 15,3%/năm.

Hơn nữa, đại dịch Covid 19 đã có những tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng, làm gia tăng chi phí logistics, gây ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu. Vì thế nên các Hiệp hội cho rằng Hải Phòng nên xem xét việc thu phí hạ tầng cảng biển với hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như Thanh Hoá, Hà Tĩnh. 

Theo Trang thông tin điện tử Logistics Việt Nam

Bình luận