LỊCH SỬ

2020

Chuyển đổi lại tên thành CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & TIẾP VẬN BẢO TÍN.

2017

Sotrans Group quyết định đầu tư 100% vốn, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

2016

Sotrans Group đầu tư vào 51% vốn, sau đó đổi tên thành Công ty CP Sotrans Hà Tĩnh.

2014

Thành lập với tên gọi là Công ty CP Thương mại & Tiếp Vận Quốc tế Bảo Tín (PPL)