PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DỤNG

PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DỤNG

Đầu kéo MAN chuyên dụng: 2 chiếc
Đầu kéo Hyundai Trago: 4 chiếc
Đầu kéo SITRAK chuyên dụng: 9 chiếc
Rơ mooc thủy lực tự hành (SPMT): 40 trục
Rơ mooc rút: 10 trục
Rơ mooc tự hành (SPT) 173 trục
Rơ mooc vận chuyển cánh quạt điện: 15 chiếc
Xe cẩu: 1 chiếc
Xe nâng: 3 chiếc

Đầu kéo MAN chuyên dụng: 2 chiếc
Sức kéo: 250T/640 HP

đầu kéo man chuyên dụng 01
đầu kéo man chuyên dụng 02
đầu kéo man chuyên dụng 03

Đầu kéo Hyundai Trago: 4 chiếc
Sức kéo: 90T

đầu kéo hyundai trago 01
đầu kéo hyundai trago 02
đầu kéo hyundai trago 03

Đầu kéo SITRAK chuyên dụng: 9 chiếc
Sức kéo: 130T/380HP

đầu kéo sitrak chuyên dụng 01
đầu kéo sitrak chuyên dụng 02
đầu kéo sitrak chuyên dụng 03

Rơ mooc thủy lực tự hành (SPMT): 40 trục

rơ mooc thủy lực tự hành 01
rơ mooc thủy lực tự hành 02
đầu kéo sitrak chuyên dụng 03

Rơ mooc tự hành (SPT) 173 trục

rơ mooc tự hành 01
rơ mooc tự hành 02
rơ mooc tự hành 03

Rơ mooc rút: 10 trục
(Chiều dài: 20.5m -32.25 m)

rơ mooc rút 01
rơ mooc rút 02
rơ mooc rút 03

Rơ mooc vận chuyển cánh quạt điện gió: 15 chiếc

rơ mooc vận chuyển cánh quạt điện gió 01
rơ mooc vận chuyển cánh quạt điện gió 02
rơ mooc vận chuyển cánh quạt điện gió 03

Xe cẩu: 1 chiếc
Tải trọng: 110T

xe cẩu 02

Xe nâng: 3 chiếc
Sức nâng: 7T, 25T, 30T

xe nâng 01
xe nâng 02
xe nâng 03